Stužkové

STUŽKOVÉ

Študujete v záverečnom ročníku, snívate o ďalšom osude, o blížiacej sa maturite.
Celá trieda bude onedlho len hmlistou spomienkou na krásne roky stredoškolského štúdia.
Stužková slávnosť už tradične patrí k tomuto obdobiu.
Vaša zrejme prvá spoločenská udalosť s rodičmi, profesormi, spolužiakmi a blízkymi.
Určite by bolo vhodné mať to všetko zaznamenané kamerou. Celú stužkovú uschovať na Vašom originálnom DVD.
Po telefonickom rozhovore Vás navštívime na triednickej hodine, kde všetko dopodrobna rozanalyzujeme.
Budete sa podieľať na obsahovej stránke celeho záznamu.

Postup pri nakrúcaní stužkovej: Skenovanie úvodných fotografii k predstaveniu triedy, pečatenie klasifikačného hárku, pripíjanie celej triedy, scénka, oficiálna časť v obradnej sieni, odovzdávanie zelených stužiek, príchod do sály, tance s profesormi, rodičmi a partnermi, kultúrny program, „čierna kronika“, krájanie torty, voľná zábava do ranných hodín.
Výsledný produkt následne dodáme na DVD,USB kľúči, príp. BluRay. Trieda dostane odkaz k stiahnutiu celej stužkovej vo formáte MP4 vo fullHD kvalite, pre komfortnejšie sledovanie v PC, notebookoch, tabletoch a pod.

Back to Top