Mariana & Martin

Grécko-katolícky chrám v Lekárovciach
Kultúrny dom v Lekárovciach
hudobná skupina „Flegma“
kamera, strih, foto Ľuboš Guman

Back to Top