Katka & Dominik

– grécko-katolícky chrám v Ruskej Porube
– sála „ROH“ v Humennom
– hudobná skupina „Karin“
– kamera, strih Ľuboš Guman

Back to Top